ระบบ LAN คืออะไร แลน คือระบบ network คอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงระยะใกล้

ระบบ LAN คืออะไร

รับเดินสายแลน

LAN ย่อมาจาก Local Area Network หมายถึง ระบบเครือข่าย แบบเชื่อมต่อคอมฯเข้าด้วยกันในระยะจำกัด เช่น ภานห้องเดียวกัน หรือสำนักงานอาคารเดียวกัน เป็นพื้นที่เดียวกันที่สามารถเดินสายแลนถึงกันได้โดยตรง ปกติแล้วจะใช้สายเคเบิ้ล หรือ ที่เรียกว่า “สายแลน” ใช้เป็นตัวกลางสำหรับการเชื่อมต่อ ซึ่งจะจ้างบริษัทที่รับเดินสายแลน หรือ”เดินสายเอง”ก็ได้ โดยจะมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลของระบบเครือข่าย “LAN” จะอยู่ระหว่าง 10 ถึง 1000 Mb ทั้งนี้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลก็ขึ้นอยู่กับ สื่อกลางของสายส่งที่ใช้นำส่งข้อมูล ข้อมูลทางด้านเทคนิคสำหรับการรับส่งสัญญาณ และข้อกำหนดของผู้ให้บริการ “network”

การเชื่อมโยง network แบบ Lan จะมีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ

แบบที่ 1. Bus จะมีการรับส่งข้อมูลโดยใช้ความเร็วอยู่ที่ 10 ถึง 100 Mb จะเป็นการเชื่อมต่อกันบนสายสัญญาณเส้นเดียวกัน โดยจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า T-Connector เป็นตัวแปลงสัญญาณรับส่งข้อมูลระหว่างกัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบคอมฯ และ Terminator ในการปิดหัวท้ายของสายในระบบเครือข่ายเพื่อดูดซับข้อมูลไม่ให้เกิดการสะท้อนกลับของสัญญาณ

แบบที่ 2. Star จะเป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อแบบรวมศูนย์ โดยเครื่องคอมฯ ทุกเครื่องจะต้องเดินสายแลนไว้เพื่อเชื่อมต่อสายไว้ที่ตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch โดยตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch จะทำหน้าเป็นศูนย์กลาง โดยจะทำหน้าที่กระจายข้อมูล ซึ่งข้อดีของการเชื่อมต่อในรูปแบบนี้ คือ หากว่าสายสัญญาณเส้นใดเส้นหนึ่งเกิดขาดในคอมฯ เครื่องใดเครื่องหนึ่ง จะทำให้คอมฯ เครื่องอื่น ๆ จะยังสามารถใช้งานได้ปรกติ แต่หากศูนย์กลางนั้นคือ Hub หรือ Switch มีอาการเสียจะส่งผลให้ระบบทั้งระบบไม่สามารถทำงานได้ทั้งหมด

แบบที่ 3. Ring จะเป็นระบบที่มีการส่งข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน โดยระบบนี้จะใช้เครื่อง Server หรือ Switch ในการปล่อย Token เพื่อทำการตรวจสอบว่ามีเครื่องคอมฯ ใดต้องการที่ส่งข้อมูลหรือไม่ และในระหว่างที่ทำการส่งข้อมูลอยู่นั้น เครื่องคอมฯ เครื่องอื่น ๆ ที่ต้องการส่งข้อมูลเหมือนกันต้องทำการรอให้เครื่องแรกนั้นทำการส่งข้อมูลก่อนหน้านั้น สำเร็จเสียก่อน

ข้อมูลอ้างอิง
http://th.wikipedia.org
http://hexon.wikispaces.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *