ระบบ LAN คืออะไร แลน คือระบบ network คอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงระยะใกล้

ระบบ LAN คืออะไร แลน คือระบบ network คอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงระยะใกล้

ระบบ LAN คืออะไร

รับเดินสายแลน

LAN ย่อมาจาก Local Area Network หมายถึง ระบบเครือข่าย แบบเชื่อมต่อคอมฯเข้าด้วยกันในระยะจำกัด เช่น ภานห้องเดียวกัน หรือสำนักงานอาคารเดียวกัน เป็นพื้นที่เดียวกันที่สามารถเดินสายแลนถึงกันได้โดยตรง ปกติแล้วจะใช้สายเคเบิ้ล หรือ ที่เรียกว่า “สายแลน” ใช้เป็นตัวกลางสำหรับการเชื่อมต่อ ซึ่งจะจ้างบริษัทที่รับเดินสายแลน หรือ”เดินสายเอง”ก็ได้ โดยจะมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลของระบบเครือข่าย “LAN” จะอยู่ระหว่าง 10 ถึง 1000 Mb ทั้งนี้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลก็ขึ้นอยู่กับ สื่อกลางของสายส่งที่ใช้นำส่งข้อมูล ข้อมูลทางด้านเทคนิคสำหรับการรับส่งสัญญาณ และข้อกำหนดของผู้ให้บริการ “network”

การเชื่อมโยง network แบบ Lan จะมีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ

แบบที่ 1. Bus จะมีการรับส่งข้อมูลโดยใช้ความเร็วอยู่ที่ 10 ถึง 100 Mb จะเป็นการเชื่อมต่อกันบนสายสัญญาณเส้นเดียวกัน โดยจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า T-Connector เป็นตัวแปลงสัญญาณรับส่งข้อมูลระหว่างกัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบคอมฯ และ Terminator ในการปิดหัวท้ายของสายในระบบเครือข่ายเพื่อดูดซับข้อมูลไม่ให้เกิดการสะท้อนกลับของสัญญาณ

แบบที่ 2. Star จะเป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อแบบรวมศูนย์ โดยเครื่องคอมฯ ทุกเครื่องจะต้องเดินสายแลนไว้เพื่อเชื่อมต่อสายไว้ที่ตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch โดยตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch จะทำหน้าเป็นศูนย์กลาง โดยจะทำหน้าที่กระจายข้อมูล ซึ่งข้อดีของการเชื่อมต่อในรูปแบบนี้ คือ หากว่าสายสัญญาณเส้นใดเส้นหนึ่งเกิดขาดในคอมฯ เครื่องใดเครื่องหนึ่ง จะทำให้คอมฯ เครื่องอื่น ๆ จะยังสามารถใช้งานได้ปรกติ แต่หากศูนย์กลางนั้นคือ Hub หรือ Switch มีอาการเสียจะส่งผลให้ระบบทั้งระบบไม่สามารถทำงานได้ทั้งหมด

แบบที่ 3. Ring จะเป็นระบบที่มีการส่งข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน โดยระบบนี้จะใช้เครื่อง Server หรือ Switch ในการปล่อย Token เพื่อทำการตรวจสอบว่ามีเครื่องคอมฯ ใดต้องการที่ส่งข้อมูลหรือไม่ และในระหว่างที่ทำการส่งข้อมูลอยู่นั้น เครื่องคอมฯ เครื่องอื่น ๆ ที่ต้องการส่งข้อมูลเหมือนกันต้องทำการรอให้เครื่องแรกนั้นทำการส่งข้อมูลก่อนหน้านั้น สำเร็จเสียก่อน

ข้อมูลอ้างอิง
http://th.wikipedia.org
http://hexon.wikispaces.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *