Tag: เกษตร

ไม้ยืนต้น โตไม่ทันใจแต่ทำไมถึงปลูกกัน?

ไม้ยืนต้น โตไม่ทันใจแต่ทำไมถึงปลูกกัน?

ไม้ยืนต้น โตไม่ทันใจแต่ทำไมถึงปลูกกัน? ไม้ยืนต้น มีลักษณะเป็นไม้ลำต้นเดียวทอดสูง ขนาดใหญ่ ลำต้นตรง แตกกิ่งบริเวณยอด มีลักษณะเป็นใบพุ่ม มีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป สูงเกิน 5 เมตร ต้นที่มีความสูงเกิน 10 เมตร จะเรียกว่าไม้ยืนต้นขนาดสูง และหากต่ำกว่า 10 เมตรลงมาถึง 5 เมตร จะเรียกว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ประโยชน์ของไม้ยืนต้น เนื่องจากไม้ยืนต้น เป็นไม้ที่มีเนื้อไม้มาก ลำต้นตรง พุ่มใบอยู่บริเวณปลายยอด ทำให้ง่ายต่อการนำมาใช้ ตัดฟันง่าย สะดวกต่อการขนส่ง การใช้ประโยชน์จากไม้ มีการใช้ประโยชน์ได้จากหลายรูปแบบ เราอาจจะใช้ประโยชน์จากลำต้นโดยตรง เช่น การนำท่อนไม้ไปทำสิ่งก่อสร้าง เป็นเสาบ้าน เป็นสะพาน หรืออาจจะนำไม้เข้าสู่กระบวนการแปรรูป ให้เป็นแผ่นเรียบ เพื่อให้เอื้อต่อการนำไปใช้ในกระบวนการประกอบฝาบ้าน พื้นบ้าน หรือเฟอร์นิเจอร์ ทำให้ได้ชิ้นงานที่เรียบร้อยสวยงาม เป็นระเบียบ โดยไม้แบบนี้จะผ่านการเอาเปลือกไม้ออก และใช้แต่เนื้อไม้ด้านใน เปลือกไม้ที่ได้ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าเป็นต้น นอกจากนี้แล้ว การนำเนื้อไม้ไปผ่านกระบวนการแยกเส้นใย ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่เราเลือกใช้ประโยชน์จากไม้เหล่านี้ เส้นใยเหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดผลิตสิ่งต่างๆออกมาได้มากมาย …