Tag: คอมพิวเตอร์

ไมโครซอฟท์ ต้องชะลอการปล่อยอัพเดต Windows 10 October 2018 Update

ไมโครซอฟท์ ต้องชะลอการปล่อยอัพเดต Windows 10 October 2018 Update

ไมโครซอฟท์ ต้องชะลอการปล่อยอัพเดต Windows 10 October 2018 Update ไมโครซอฟท์ ต้องชะลอการปล่อยอัพเดต Windows 10 October 2018 Update เป็นการชั่วคราว เพราะพบปัญหามีการลบไฟล์ผู้ใช้ ขณะนี้ไมโครซอฟท์กำลังแก้ไขปัญหา และคาดว่าจะปล่อยอัพเดตใหม่อีกครั้งในเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามไมโครซอฟท์ได้ให้ข้อมูลว่ามีผู้ใช้เจอปัญหานี้เพียง 0.01% เท่านั้น แต่ประเด็นข้อมูลหายเป็นเรื่องที่จริงจังถึงขั้นต้องทำการหยุดอัพเดตทั้งหมด และยังรวมถึง Windows Server 2019 และ Windows IoT อีกด้วย ในส่วนปัญหานี้ถูกเรียกว่า Known Folder Redirection (KFR) คือการสั่งย้ายตำแหน่งโฟลเดอร์ของวินโดวส์ ได้แก่ Desktop, Documents, Picturesจากตำแหน่งโฟลเดอร์ปกติ ที่ c:\users\username\folder name ไปยังตำแหน่งโฟลเดอร์อื่นๆ ผู้ใช้ Windows 10 April 2018 Update ได้แจ้งว่าถ้าสั่งย้ายตำแหน่งโฟลเดอร์แล้ว จะยังเห็นโฟลเดอร์เปล่าๆ ในตำแหน่งโฟลเดอร์เดิมอยู่ ทำให้ในWindows 10 …

ทำความรู้จักความหมายของ “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์”

ทำความรู้จักความหมายของ “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์”

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันบ่อย “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ “(Computer Network) ที่มักจะได้ยินบ่อยๆ แม้ว่าไม่ทำงานด้านนี้โดยตรง แต่การทำงานก็ต้องอาศัยระบบเครือข่ายนี้ โดยเจ้า “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ประกอบไปด้วยเครื่องคอมฯ จำหน่วนตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยติดต่อกันผ่านสายแลนหรือสาย UTP เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่อง ซึ่งจะเชื่อมผ่านทางช่องสื่อสารต่างๆ เช่น ผ่านสายแลน, สายโทรศัพท์, สายไฟฟ้า หรือผ่านทางสื่อแบบอื่น ๆ ส่วนอุปกรณ์สื่อที่ใช้เป็นสื่อกลางนั้นก็จะจ้างคนที่เขารับเดินสายแลน รับเดินสายโทรศัพท์หรือซื้อมาติดตั้งเอง ส่วนวัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่อกันนี้ ก็มักเกิดจากความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน เช่น ใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลในดิสก์ร่วมกันหรือแชร์ไฟล์ ใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ต้องการรับส่งข้อมูลให้กับเครื่องอื่นๆ ในระบบไปใช้งาน หรือต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เป็นต้น ข้อดีของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบแลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ ซีดีไรท์เตอร์ ไว้ในระบบเครือข่าย เป็นต้น ประหยัดต้นทุนเนื่องจากสามารถแชร์ทรัพยากรใช้งานร่วมกันได้ สามารถแชร์ไฟล์เอกสารใช้งานรวมกันได้ เช่น บันทึกข้อความ ตารางข้อมูลต่าง ๆ ใบส่งขอ บัญชีต่าง ๆ เป็นต้น ใช้เพื่อการสนทนาผ่านระบบเครือข่าย …