Category: สาระน่ารู้

โรคติดต่อที่ร้ายแรงเอดส์ที่รู้ได้จากชุดตรวจ

โรคติดต่อที่ร้ายแรงเอดส์ที่รู้ได้จากชุดตรวจ

เคยสงสัยหรือไม่ว่าอาการแบบใดที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ ถ้าหากมีอาการเหล่านี้เคยสงสัยไหมว่ากำลังเป็นโรคอะไรอยู่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้ชายจะมีอาการปัสสาวะแสบขัด ขาหนีบจะบวมมากกว่าแกติ มีการเป็นฝี เจ็บปวดอวัยวะเพศ เกิดผื่น ตุ่ม แผล บริเวณอวัยวะเพศ มีเมือกใส หรือหนองไหลออกมาจากอวัยวะเพศ ส่วนในผู้หญิงจะเกิดอาการเจ็บ เสียวท้องน้อย ขาหนีบบวมกว่าปกติ เป็นฝี เจ็บปวด คันตรงอวัยวะเพศ มีผื่น ตุ่ม แผลบริเวณอวัยวะเพศ มีตกขาวสีเหลือง มีกลิ่นเหม็นออกมา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สำคัญที่จะนำมาแนะนำให้รู้จัก ได้แก่ โรคเอดส์ (AIDS) หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง เกิดจากการรับเชื้อ HIV เข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว ที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ร่างกายเราแข็งแรง เมื่อรับเชื่อเข้ามาจะทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง จึงทำให้เชื้อโรคฉวยโอกาสแทรกซ้อนเข้าสู่ร่างกายเราง่ายขึ้น ซึ่งสามารถตรวจเอดส์ได้หลัง 1 เดือน เมื่อเชื้อโรคเข้าสู้ร่างกายจะทำให้เกิดโรคดังนี้ ยกตัวอย่างเช่น มะเร็ง วัณโรค และสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก็มักเกิดขึ้นจากโรคฉวยโอกาสต่างๆ เหล่านี้ เพราะมันจะทำให้อาการรุนแรงและเสียชีวิตไปในที่สุด ซึ่งรู้ได้จากการตรวจ และปัจจุบันสามารถตรวจได้จาก ชุดตรวจ hiv ที่สามารถตรวจได้ตามคลีนิคทั่วไป โรคหนองใน เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria gonorrhoeae …