Author: ttwater

น้ำดื่มบรรจุขวดอีกหนึ่งธุรกิจที่หน้าสนใจ

น้ำดื่มบรรจุขวดอีกหนึ่งธุรกิจที่หน้าสนใจ

น้ำดื่มบรรจุขวดอีกหนึ่งธุรกิจที่หน้าสนใจ น้ำคือปัจจัยสี่ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุตย์ สำหรับใช้ในการบริโภคและอุปโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สำหรับเพื่อการอุปโภคหรือเพื่อ ดื่ม นั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก           เพราะร่างกายมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำถึงร้อยละ 70 อีกทั้งอวัยวะทุกส่วนในร่างกายก็ล้วนแต่มีน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญ เช่น ปอด มีน้ำอยู่เกือบ 90% สมองมีน้ำอยู่ 75%  เป็นต้น  ซึ่งน้ำที่ว่านี้จะเข้าไปทำหน้าที่หลายๆอย่าง เช่น ช่วยย่อยอาหาร ละลายสารอาหารและออกซิเจน เพื่อขนส่งไปยังเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิ ทำให้เลือดไหลเวียน ละลายสารพิษต่างๆ เพื่อขับออกจากร่างกาย นอกจากนี้น้ำยังทำให้ข้อเคลื่อนไหวสะดวก ช่วยกันการกระทบกระแทกของอวัยวะต่างๆ ด้วย ถ้าหากร่างกายขาดน้ำเมื่อไหร่ก็จะส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทั้งสิ้น ตั้งแต่ระบบการลำเลียงอาหารและออกซิเจน การกำจัดของเสีย ระบบขับถ่ายก็จะไร้ประสิทธิภาพ และจะเสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน และถ้าขาดน้ำเรื้อรัง (Chronic Dehydration) คือ ดื่มน้ำไม่เพียงพอเป็นประจำทุกวันก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้ดังนั้นน้ำดื่มจึงยังเป็นที่ต้องการสำหรับผู้บริโภคอยู่เสมอ  ประกอบกับสมัยนี้เป็นยุคที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับการดูแลเรื่องอาหารการกินมากขึ้น คำนึงความสะอาด คำนึงถึงคุณค่า สารอาหารที่จะได้รับจากอาหารและเครื่องดื่มที่เลือกรับประทานมากขึ้น  ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เมื่อครั้งประสบอุทกภัยปี 2554 ที่ยังเป็นฝันร้ายคอยหลอกหลอนให้ผู้บริโภคไม่อาจวางใจกับความสะอาดของน้ำประปา แม้ว่าจะมีการโฆษณาย้ำนักย้ำหนาว่า “น้ำประปาสะอาดดื่มได้” ก็ตาม …

ธุรกิจโรงงานน้ำดื่มเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมากและสามารถทำเงินได้ในระยะยาว

ธุรกิจโรงงานน้ำดื่มเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมากและสามารถทำเงินได้ในระยะยาว

บริการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม อีกหนึ่งธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง   ธุรกิจโรงงานน้ำดื่มเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมากและสามารถทำเงินได้ในระยะยาว เพราะไม่ว่าใครก็ต้องการน้ำดื่มที่สะอาดไว้ใช้เป็นประจำทุกวัน และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนี้ก็ไม่สะดวกที่จะเตรียมน้ำดื่มด้วยตนเอง ตั้งแต่การกรองน้ำ, ต้มน้ำและนำน้ำมาบรรจุขวด แต่สะดวกหันมาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำดื่มบรรจุถังขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการบริโภคแทน ดังนั้นธุรกิจโรงงานน้ำดื่มจึงมีความสำคัญ เพราะต้องผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่สะอาดเพื่อส่งต่อให้กับผู้บริโภคต่อไป การติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก สิ่งที่ต้องรู้ มีอะไรบ้าง? การทำธุรกิจโรงงานน้ำดื่มบรรจุขวดในทุกวันนี้สามารถเริ่มต้นได้ไม่ยาก เพราะมีบริการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายดายขึ้น สำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม สามารถทำได้ดังต่อไปนี้ 1.เลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำดื่มที่มีความเหมาะสม การเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพื่อให้กระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นไปได้อย่างสะอาด ปลอดภัย และมีความได้เปรียบเชิงธุรกิจในด้านของความสะดวกต่อการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้ารวมถึงยังช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น ก่อนจะเลือกใช้บริการรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม ผู้ประกอบการต้องเลือกทำเลที่จะทำการติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มที่มีความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ ที่ตั้งของโรงงานมีความกว้างขวางเพียงพอที่จะดำเนินกิจการ ทั้งพื้นที่สำหรับที่ตั้งของโรงงาน, พื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้าก่อนส่งต่อไปยังผู้บริโภค, พื้นที่จอดรถและพักสินค้าสำหรับโรงงาน พนักงาน และผู้มาติดต่อ เป็นต้น เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายในการขนส่งสินค้า และยังต้องมีความพร้อมในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า, น้ำประปา, ระบบระบายน้ำ โดยอยู่ไม่ไกลจากตลาดหรือกลุ่มลูกค้ามากเกินไป เพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่ง พื้นที่ตั้งต้องอยู่ในพื้นที่ที่สะอาด โดยควรมีความโปร่งโล่ง ห่างไกลจากพื้นที่เลี้ยงสัตว์, พื้นที่ทิ้งขยะ, พื้นที่เสื่อมโทรม และต้องตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพอสมควรเพื่อลดเสียงรบกวนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ ในที่นี้หมายถึงแหล่งน้ำดิบที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งแหล่งน้ำดังกล่าวอาจมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ, ทะเลสาบ, …

10 ข้อควรรู้กับการทำโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กให้ประสบความสำเร็จ

10 ข้อควรรู้กับการทำโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กให้ประสบความสำเร็จ

10 ข้อควรรู้กับการทำโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กให้ประสบความสำเร็จ การดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอในแต่ละวันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ซึ่งการมีน้ำดื่มบรรจุขวดที่สะอาด ราคาไม่แพงมาวางจำหน่ายก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทุกคนต้องการ ดังนั้น การทำธุรกิจโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กจึงเป็นสิ่งที่มีแนวโน้มสร้างกำไรได้อย่างสดใสและมีหนทางในการทำเงินอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้ หากกำลังมองหาธุรกิจที่มีความมั่นคง ผู้บริโภคมีความต้องการในตัวสินค้าอย่างสูงและต่อเนื่อง การทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กคือ ธุรกิจที่ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันการทำโรงงานน้ำดื่มเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก แม้จะต้องลงทุนสูงในช่วงเริ่มต้น แต่หากมีการวางแผนติดตั้งโรงงานน้ำดื่มที่มีคุณภาพ มีความใส่ใจในการให้บริการและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการได้อย่างตรงจุด ก็ย่อมทำให้การทำธุรกิจโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างมากเช่นกัน ทำไมการทำธุรกิจโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กถึงมีความน่าสนใจ เนื่องจากความต้องการในการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาดยังคงเป็นปัจจัยดำรงชีวิตที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และนับวันก็ยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การทำโรงงานน้ำดื่มสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดได้อย่างตรงจุด ไม่ต้องกลัวว่าผลิตสินค้าออกมาแล้วจะไม่มีลูกค้าต้องการ ซึ่งหากจะบอกเหตุผลถึงความน่าสนใจในการทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นก็สามารถบอกได้ดังต่อไปนี้ 1.ผู้บริโภคนิยมดื่มน้ำจากน้ำดื่มบรรจุขวดมากขึ้น พฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามยุคสมัย แต่เดิมที่การบริโภคน้ำดื่มจะใช้วิธีการกรองและต้มน้ำดื่มจากแหล่งน้ำธรรมชาติ อย่างเช่น น้ำฝนหรือแหล่งน้ำสะอาดอื่นๆ แต่ในปัจจุบันแหล่งน้ำดื่มสะอาดตามธรรมชาติเริ่มหาได้ยากขึ้น และการรองน้ำฝนมาดื่มก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนคุ้นเคยอีกต่อไปด้วยเหตุผลเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย บวกกับการเจือปนของสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ลอยปะปนมากับอากาศจึงทำให้น้ำฝนไม่ได้บริสุทธิ์ควรกับการนำมาดื่มเหมือนเช่นสมัยก่อน ดังนั้น การซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อบริโภคจึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น การทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กจึงเป็นธุรกิจที่มีลู่ทางที่สดใส 2.สภาพอากาศของเมืองไทยที่มีอากาศร้อน ด้วยเพราะสภาวะอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ผู้คนจึงมีความต้องการบริโภคน้ำดื่มในปริมาณมากขึ้น และยิ่งในทุกวันนี้ที่มีผู้คนนิยมออกกำลังกายกลางแจ้ง การซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อบริโภคจึงเป็นวิธีที่สะดวกสบาย ออกกำลังกายเสร็จก็สามารถซื้อดื่มได้ทันที หรือในช่วงที่อากาศร้อนก็ยิ่งมีความต้องการบริโภคน้ำดื่มมากขึ้นตามความต้องการน้ำของร่างกายที่อาจต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ดังนั้น น้ำดื่มบรรจุขวดจึงเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงอยู่เสมอ 3.แหล่งน้ำสะอาดตามธรรมชาติเริ่มมีน้อยลง ทำให้การตักน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมากรอง ต้มและดื่ม เป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ง่ายๆ อีกต่อไป หากจะซื้อเครื่องกรองน้ำมาทำน้ำสะอาดดื่มเองก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เพราะเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพดีก็มีราคาแพงไม่น้อย ดังนั้น การซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผลิตจากโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กที่สะอาดจึงเป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่ทำได้ง่าย 4.การดำเนินชีวิตประจำวันที่มีความเร่งรีบ ด้วยวิถีชีวิตในปัจจุบันที่มาพร้อมความเร่งรีบแข่งกับเวลา จึงทำให้ไม่มีเวลาในการเตรียมน้ำสะอาดไว้ดื่มด้วยตนเอง …

ที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อการจำหน่าย  

ที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อการจำหน่าย  

ที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อการจำหน่าย ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อการจำหน่าย ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะลงทุนทำอุตสาหกรรมประเภทนี้ ทำเลที่ตั้งของโรงงานผลิตเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไร ถ้าได้ทำเลใกล้แหล่งชุมชน หมู่บ้าน ร้านค้าหรือตลาด ก็จะช่วยในด้านลดต้นทุนและลดเวลาในการขนส่ง หากไม่สามารถหาทำเลดังกล่าวได้ ก็ต้องสร้างภาพลักษณ์เรื่องความสะอาดให้กับสินค้า เช่นโรงงาน ต้องไม่อยู่ในแหล่งที่มีโอกาสทำให้เกิดการปนเปื้อนกับน้ำที่ผลิต สร้างความมั่นใจถึงความสะอาดให้แก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงโรงงานต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน เช่นอาคารต้องมีผนังทั้ง 4 ด้าน สามารถป้องกันฝุ่นละอองที่อาจมาพร้อมกับลมพายุ โรงงานต้องมีความพร้อมที่จะให้ผู้สนใจเข้าชม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงมาตรฐานของกระบวนการผลิต และคุณภาพความสะอาด ได้อย่างไม่ต้องเป็นที่สงสัย นอกเหนือจากที่กล่าว โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มที่สะอาดเพื่อการจำหน่าย ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อีกด้วย ห้องติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับปรับสภาพน้ำ ต้องทำให้เป็นพื้นที่ลาดเอียงไม่ควรเสมอกัน มีทางระบายน้ำ ป้องกันการเกิดน้ำขังในบริเวณห้อง ห้องหรือบริเวณที่เก็บภาชนะก่อนล้างทำความสะอาด ต้องเป็นพื้นที่แห้ง มีชั้นหรือพื้นที่ยกสูงและมีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอก ห้องหรือบริเวณที่เป็นที่ล้างและฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุ ต้องเป็นพื้นที่ลาดเอียง ไม่มีน้ำขัง มีทางระบายน้ำ มีระบบการจัดแยกภาชนะที่กำลังรอล้างทำความสะอาดและล้างทำความสะอาดแล้ว ห้องบรรจุ ห้องนี้ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเข้าออกต้องมีมาตรการป้องกันที่สามารถป้องกันสัตว์และแมลงได้ ไม่เป็นทางเดินผ่านไปยังบริเวณหรือห้องอื่นๆ มีพื้นที่ลาดเอียง ไม่มีน้ำขังและมีทางระบายน้ำ มีโต๊ะหรือแท่นบรรจุซึ่งทำความสะอาดง่าย ต้องมีการใช้และปฏิบัติงานจริง ห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์ ห้องนี้ต้องมีชั้นหรือยกพื้นสูง เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ และมีระบบการจัดเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อรอการจำหน่าย โรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่ม มีลักษณะที่ถูกสุขอนามัยและมีความสะอาดถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่มทั้งภายนอกและภายในโรงงาน จะเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ที่จะเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสะอาด …

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม R.O กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน (ทั้งระบบ)

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม R.O กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน (ทั้งระบบ)

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม R.O กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน (ทั้งระบบ)   เครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส รุ่น RO 3000L.                                              เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาดกลาง เป็นเครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis โดยใช้ไส้กรอง RO ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ “ไร้เชื้อโรค” ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุมและตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch ,Flow Meter ,ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานระบบ ใช้งานง่ายและสามารถผลิตน้ำได้วันละ 3,000 ลิตร ที่สำคัญทางเรารับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มระบบ RO ผ่านตามมาตรฐาน อย. ทั่วประเทศ ธุรกิจน้ำดื่ม …

อุตสาหกรรมน้ำดื่มสะอาด

อุตสาหกรรมน้ำดื่มสะอาด

อุตสาหกรรมน้ำดื่มสะอาด การจะให้ให้ประสบความสำเร็จได้ดี ก็ควรจะมีทุนที่เป็นสินทรัพย์ของตัวเองอยู่บ้าง การกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งหมดจะเป็นภาระให้ต้นทุนสูงขึ้นจากดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ผลกำไรจากธุรกิจก็จะลดน้อยลง การมีสินทรัพย์ที่เป็นที่ดินเพื่อตั้งโรงงานผลิตน้ำเป็นของตัวเอง ไม่ต้องไปซื้อหาหรือเช่าเค้ามา ก็จะช่วยให้ประหยัดเงินลงทุนไปมาก และการทำธุรกิจก็ควรจะทำอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา สิ่งใดที่ต้องขออนุญาตจากทางราชการก็ควรขออนุญาตให้เรียบร้อย จะดำเนินการในนามบุคคลธรรมดาหรือตั้งเป็นบริษัทดำเนินการก็สุดแท้แต่ จัดทำระบบบัญชี เสียภาษีเงินได้ ภาษีที่ดินภาษีโรงเรือนให้ถูกต้อง เท่านี้การดำเนินธุรกิจก็จะเป็นไปอย่างราบลื่นไม่ติดขัด สิ่งใดดำเนินการเองได้ก็ดำเนินการเอง สิ่งใดที่ทำเองไม่ได้ ก็ใช้บริการของผู้ให้บริการ จ่ายค่าบริการยังไง ก็ยังมีผลกำไรจากธุรกิจอยู่ดี แต่จะน้อยจะมากก็อยู่ที่ฝีมือการบริหารจัดการ  การทำโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มสะอาด หลายคนพอได้ยินคำว่าโรงงานอุตสาหกรรม คงนึกภาพว่าเป็นอะไรที่ใหญ่โตยุ่งยากและสลับซับซ้อน การจะทำต้องใช้เงินลงทุนอย่างมหาศาล ต้องหาผู้ร่วมลงทุนมากมาย ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญอย่างสูงถึงจะทำได้ ความเข้าใจอะไรอย่างนั้นคงไม่ผิดนัก แต่โรงงานอุตสาหกรรมทุกอย่างก็ใช่ว่าจะต้องเป็นขนาดใหญ่โตอะไรอย่างนั้นเสียทั้งหมด โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆ ที่พอเหมาะพอดีเป็นธุรกิจของครอบครัว ใช้เงินลงทุนไม่มากแต่ตอบโจทย์ความต้องของผู้บริโภค ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจทำโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มสะอาด ปัจจุบันมีการทำกันมากเป็นธุรกิจระดับครอบครัว ที่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวในระยะยาว การทำโรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่มสะอาด ในปัจจุบันไม่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนอะไร ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยในปัจจุบัน สามารถทำให้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดเป็นไปโดยอัตโนมัติ ได้มาตรฐานความสะอาด ถูกหลักอนามัย ซึ่งเริ่มตั้งแต่การนำน้ำมาปรับสภาพให้มีคุณภาพเป็นน้ำที่สะอาด โดยผ่านการกรองและการฆ่าเชื้อตามกระบวนการผลิตน้ำสะอาดของเครื่องจักร การทำความสะอาดภาชนะ การบรรจุน้ำใส่ภาชนะและติดฉลากเพื่อนำออกจำหน่าย ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตน้ำสะอาด เครื่องจักรจะเป็นตัวดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต โดยที่ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในกลไกการทำงานของเครื่องจักรอย่างละเอียดลึกซึ้ง บริษัทผู้จำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มสะอาด จะมีช่างผู้ชำนาญการเพื่อให้บริการในกรณีเครื่องจักรมีปัญหา ภายหลังการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรแล้ว ที่ผู้ประกอบการสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอดเวลา …

ใครว่า… มีเงิน จงลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ได้!!

ใครว่า… มีเงิน จงลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ได้!!

ใครว่า… มีเงิน จงลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ได้!!  “เงิน” ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของความ “สำเร็จ” ใครจะคุยโวว่า ผมมีเงินจะเสี่ยงลงทุนอะไรก็ได้ สุดท้ายก็ยังมีเงินค่อยซัพพอร์ต ถึงแม้เงินจะช่วยซัพพอร์ตทุกๆ อย่างทางด้านการลงทุน แต่เมื่อใดที่ซัพพอร์ตจนบ่อยครั้ง ชีวิตคุณจะไม่เหลืออะไรให้ซัพพอร์ตอีกเลย โดยเฉพาะตอนนี้ธุรกิจที่กำลังมาแรงแซงทุกสถานการณ์อย่าง ธุรกิจโรงงานทำน้ำดื่ม ไม่ว่าจะเป็น โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดกลาง การลงทุนล้วนมีความเสี่ยง!! แต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องโรงงานผลิตน้ำดื่มจำเป็นต้องรู้ว่าการลงทุนเท่าไหร่?? … ก่อนที่เราจะไปซอกแซกถึงเรื่องการลงทุน อันดับแรกจะขอพานักธุรกิจน้ำดื่มทุกคนมาฟิตร่างกายอุ่นเครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมลุยธุรกิจน้ำดื่มไปด้วยกัน ซึ่งการเตรียมตัวก่อนลงสนามแข่งจริง จะทำให้คุณมีร่างกายพร้อม ใจพร้อม ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ความพร้อมจะเอาชนะทุกสิ่ง แล้วการเป็นนักธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ดีเขาทำอย่างไร…   นักธุรกิจที่ดีเป็นคนใจกว้าง มองการไกล คุณเคยสังเกตไหมว่า เจ้าของธุรกิจทั้งหลายที่ดูเก่งกาจ มักเป็นคนใจกว้างมาก พวกเขาไม่ได้เอาใจใส่แค่เฉพาะเรื่องเงิน แต่รวมไปถึงเรื่องเวลา การสร้างคอนเนคชั่น หรือแม้แต่การให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้คือขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถติดต่อกับคนอื่นๆ ได้อีกมากมาย ถ้าคุณกำลังมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเล็กๆ ที่ไร้สาระ แต่สิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นตัวก่อเกิดความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของคุณ   รู้จักกล่าวคำว่า ไม่ ครับ/ค่ะ นอกจากเจ้าของธุรกิจต้องอัธยาศัยดีต่อตัวแทนขายและลูกค้าแล้ว แต่มันไม่จำเป็นเลยที่เขาจะต้องตอบรับคนอื่นไปเสียทุกอย่าง คนที่คิดจะประสบความสำเร็จต้องมีหลักการ และยืดมั่นในแนวทางของตัวเองเป็นหลัก แต่ใช่ว่าจะสอนให้อีโก้สูง เพียงแค่ให้รู้จักคิดเป็น …

แผนธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด

แผนธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด

แผนธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด น้ำ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในการอุปโภคบริโภค ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทำให้เกิดปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมการปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรคในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีสาเหตุจากการทำธุรกิจ อุตสาหกรรมการปล่อยน้ำทิ้ง การลักลอบทิ้งกากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรม การปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร รวมถึงการเกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทำให้คุณภาพน้ำฝนไม่เหมาะแก่การบริโภค และการเข้าถึงน้ำสะอาดที่ใช้เพื่อการบริโภคยากขึ้นส่งผลให้การบริโภคน้ำเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยน้ำที่บริโภคต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ก่อนนำมาบริโภค เช่น การกรองการฆ่าเชื้อ เป็นต้น (วริศรา ปีอาทิตย์ และอลงกรณ์ วงศ์หมั่น, 2557) สภาพอากาศของประเทศไทย ทำให้ความต้องการเครื่องดื่มเพื่อช่วยดับกระหายคลายร้อนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดมีข้อได้เปรียบทางด้านราคาที่ไม่แพงในขณะเดียวกัน น้ำดื่มบรรจุขวดยังเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพราะไม่มีสารปรุงแต่งอื่นๆ ดังนั้น ธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดจึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ผลิตน้ำดื่มจึงต่างพัฒนาการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่รักษาสุขภาพ น้ำดื่มบรรจุขวดจึงมีหลายเกรด หลายราคา หากเป็นน้ำดื่มราคาสูง จะมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามบนฉลากจะบรรยายถึงแหล่งที่มาของน้ำและคุณประโยชน์ของน้ำอย่างละเอียด ส่วนน้ำดื่มบรรจุขวดทั่วไปจะระบุสถานที่ผลิต ระบบคุณภาพต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ตราสินค้าหรือ      โลโก้ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ จากข้อมูลดังกล่าวทำให้น้ำดื่มบรรจุขวดจากหลายๆ บริษัท ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองและมุ่งเน้นการกระจายสินค้าให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ โดยคำนึงถึงการกลุ่มผู้บริโภคเป็นสำคัญ ส่งผลให้ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการวางขายในแทบทุกที่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านสะดวกซื้อ หรือแม้แต่แผงขายอาหารทั่วๆ ไป  ด้วยเหตุนี้ ทำให้ทีมผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด และศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด รวมถึงศึกษาทัศนคติการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ในร้านสะดวกซื้อของกลุ่มเป้าหมาย …

สาเหตุ การเกิดเหล็กในน้ำ สู่ปัญหาในชีวิตประจำวัน

สาเหตุ การเกิดเหล็กในน้ำ สู่ปัญหาในชีวิตประจำวัน

สาเหตุ การเกิดเหล็กในน้ำ สู่ปัญหาในชีวิตประจำวัน   น้ำที่เกิดจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำบาดาล หรือแม้กระทั่งน้ำจากแหล่งน้ำลำธาร คู คลองทั่วไป ไม่ได้ใสสะอาดเหมาะแก่การบริโภคเสมอไป เนื่องจากพื้นที่แหล่งเกิดน้ำทั้งหมดล้วนมีทั้งหิน ดิน ทราย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการเกิดเหล็กในน้ำ นำมาสู่อันตรายต่อการบริโภค เรียกได้ว่าเป็นสารปกเปื้อนมีความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่ามาก ดังนั้น เหล็กในน้ำที่ปรากฏรวมตัวกันอยู่ส่วนมากเป็นสารประกอบของเหล็กออกไซด์ เหล็กซัลไฟด์ และเหล็กคาร์บอเนต เหล็กออกไซด์เกิดจากแร่ 3 ชนิด คือ แร่เฮมาไตท์สีแดง (Red Hematile) หรือ Fe2O3 แร่แมกเนไตท์(Magnetile) หรือ  Fe3O4 แร่ลิมอนไนท์ หรือแร่เฮมาไตท์สีน้ำตาล (Brown Hematile) เป็นต้น เหล็กในน้ำที่เกิดจากธาตุทั้งหมดดังที่กล่าวมา สามารถละลายน้ำได้และอยู่ในรูปของเหล็กเฟอร์รัส มักเจอมากที่สุดในน้ำบาดาล เพราะฉะนั้น การที่เหล็กสามารถละลายในน้ำบาดาลเป็นเหล็กเฟอร์รัสได้มีสาเหตุมาจาก… ในดินมีแบคทีเรีย ทำให้เกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเมื่อละลายน้ำจะได้กรดคาร์บอนิคเป็นกรดอ่อน  เมื่อน้ำไหลผ่านชั้นหินหรือชั้นดินที่มีแร่เหล็กอยู่ก็จะละลายแร่เหล็กนั้น เหล็กที่ถูกละลายจะอยู่ในรูปของเหล็กเฟอร์รัสนั่นเอง เมื่อพูดถึงเหล็กในน้ำบาดาลจะมีลักษณะต่างๆ สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 1.เหล็กในน้ำบาดาลที่ตกตะกอนได้ทันที ภายหลังการเติมอากาศ …

คำถาม มีใครรู้ไหมว่า น้ำประปาที่เรานำมาใช้ หรือดื่มทุกวันนี้มาจากแหล่งน้ำที่ไหนบ้าง

คำถาม มีใครรู้ไหมว่า น้ำประปาที่เรานำมาใช้ หรือดื่มทุกวันนี้มาจากแหล่งน้ำที่ไหนบ้าง

คำถาม มีใครรู้ไหมว่า น้ำประปาที่เรานำมาใช้ หรือดื่มทุกวันนี้มาจากแหล่งน้ำที่ไหนบ้าง และก่อนที่จะกลายเป็นน้ำประปา เคยเป็นน้ำอะไรมาก่อน? คำตอบน้ำประปาเกิดจากน้ำดิบ” ซึ่งมาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่เรานำมาบำบัดให้เป็นน้ำสะอาดได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด ดังนั้น หากเราพูดถึงระบบน้ำดิบของระบบประปาจะประกอบด้วย 3 ระบบหลักๆ คือ (1) ระบบส่งน้ำดิบ (2.) ระบบเก็บสำรองน้ำดิบ และ (3.) ระบบสูบน้ำดิบ 3.ระบบสูบน้ำดิบ ระบบสูบน้ำดิบจำเป็นหาแหล่งสำหรับการสูบน้ำดิบในปริมาณที่ต้องการได้ ทั้งในกรณีแหล่งน้ำดิบเกิดน้ำท่วมสูงสุด หรือแล้งที่สุด จุดสูบน้ำดิบจะต้องเป็นจุดที่สามารถสูบน้ำดิบที่มีคุณภาพดี ปลอดจากมลภาวะ สะดวกในการดูแลรักษา และสามารถขยายได้ในอนาคต เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าระบบน้ำดิบ สำคัญมากต่อการทำน้ำประปา ถ้าปริมาณน้ำดิบมีไม่เพียงพอ ก็ไม่สามารถทำน้ำประปาได้ ความสำคัญของน้ำประปานับว่า เป็นสิ่งทุกครัวเรือนต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อให้เรามีน้ำประปาที่ใสสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อนต่างๆ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มและส่งผลร้ายต่อร่างกาย ดังนั้น เราจึงควรหาตัวช่วยไปกรองน้ำ สร้างน้ำที่สะอาดได้คุณภาพมาตรฐานด้วยถังกรองเหล็ก ปัญหาน้ำที่มีสนิมเหล็ก โคลนตม หินปูน ความกระด้างที่มากับน้ำดิบ ตลอดจนสีและกลิ่น เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก เพราะทำให้ระบบขับถ่ายขัดข้อง เลือดจาง ความดันต่ำ และโรคภัยอื่นๆ อีกมากมาย แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดย “ถังกรองเหล็ก” …