10 ข้อมารยาทและข้อห้ามการใช้ วิทยุสื่อสาร ที่ถูกต้อง

10 ข้อมารยาทและข้อห้ามการใช้ วิทยุสื่อสาร ที่ถูกต้อง

การใช้วิทยุสื่อสารนั้น ไม่ว่าใครก็สามารถใช้ได้ ยิ่งถ้าเป็นการสื่อสารที่ต้องผ่านสถานีต่างๆที่เป็นสื่อกลางด้วยแล้ว จึงมีความจำเป็นอย่าง ที่เราจะต้องรู้กฎระเบียบที่ถูกต้อง หรือมารยาทและข้อห้ามใช้ บริษัท อมรสื่อสาร จำกัด จึงนำเสนอ 10 ข้อ มารยาทและข้อห้ามการใช้ วิทยุสื่อสาร ที่ถูกต้อง

วิทยุสื่อสาร

1. ไม่ควรติดต่อกับสถานีที่ใช้นามเรียกขานกันไม่ถูกต้อง

2. ห้ามส่งข่าวสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า

3. ไม่ควรใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หรือคำหยาบคายในการสื่อสาร

4. ไม่ควรใช้อารมณ์โกรธหรือโมโห ในการติดต่อสื่อสาร

5. ห้ามรับส่งข่าวสารที่มีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมาย

6. ไม่ส่งเสียงดนตรี รายการเพลง หรือการโฆษณาทุกประเภท ในการติดต่อสื่อสาร

7. ให้โอกาสสถานีที่มีข่าวสารสำคัญ เร่งด่วน ฉุกเฉิน ดำเนินการส่งข่าวก่อนเสมอ

8. ห้ามให้บุคคลอื่น ใช้วิทยุสื่อสารของเราโดยพละการ

9. ห้ามติดต่อสื่อสาร ในขณะที่มึนเมาสุราหรือควบคุมสติไม่ได้

10. กรณีมีเรื่องเร่งด่วน ต้องการส่งข่าวสารแทรกหรือขัดจังหวะการส่งข่าว ควรรอจังหวะที่คู่สถานี พูดข้อความที่สพคัญจบก่อน แล้วจึงส่ง

ขอขอบคุณบทความจาก : https://amr.co.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *