ไมโครไพล์ป้องกันทรุด

ไมโครไพล์ป้องกันทรุด

เช้าวันนี้ มี

ลูกค้าโทรมาปรึกษาเรื่องบ้านทรุด เสียเงินทองไปมาก ไม่อยากจะทุบ เลยขอคำปรึกษาเบื้องต้น  โดยยังไม่ได้นัดหมายให้ไปหน้างานเพื่อดู ข้อเท็จจริง เพียงแต่อาศัย ประสบการณ์ และการคาดเดาจากคำพูด ลูกค้าเท่านั้น    คุยอยู่นาน เพราะต้องให้รายละเอียดมาก  เลยมาเล่าสู่กันฟัง ปัญหารากฐานของอาคารทรุดตัวสามารถป้องกันได้จากต้นตอก่อนการต่อเติม โดยการทำอย่างไรให้เกิดการทรุดตัวความแตกต่างระหว่างตัวอาคารเดิมกับส่วนต่อเติมน้อยที่สุด         ฉะนั้นรากฐานของส่วนต่อเติมจะต้องอยู่บนเสาเข็มที่แข็งและหยั่งลึกลงไปในดินให้ได้ระดับเดียวกันกับตัวบ้าน คือการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ นั่นเอง ซึ่งการตอกเสาเข็ม  ปกตินั้นก็ไม่สามารถทำงานในส่วนต่อเติมที่มีพื้นที่แคบเช่นกัน ดังนั้นวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานมักจะเลือกใช้การตอกเสาเข็มพิเศษ คือ เสาเข็มไมโครไพล์ ซึ่งเป็นเสาเข็มตอกขนาดเล็ก ตัวเครื่องตอกเป็นปั้นจั่นขนาดเล็ก เหมาะกับการตอก เสาเข็มไมโครไพล์ ในพื้นที่จำกัด โดยสามารถรับน้ำหนักอาคารและกำหนดระดับความลึกได้ตามที่ต้องการเหมือนกับเสาเข็มทั่วไป เพียงแต่เสาเข็มไมโครไพล์เล็กกว่าและสะดวกกว่านั่นเอง

 

 

ไมโครไพล์
ไมโครไพล์

 

เครดิต http://tua635.com/ไมโครไพล์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *