เครื่องช่วยฟังกับเรื่องของหู

เครื่องช่วยฟังกับเรื่องของหู

เครื่องช่วยฟังกับเรื่องของหูจะมาเอ่ยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหูหนวก ซึ่งหลายคนยังไม่รู้ถึงเหตุการณ์ที่ร้ายแรงได้ดี

หูหนวกหรือการสูญเสียการได้ยิน เป็นอาการที่การได้ยินลดลงหรือไม่ได้ยินแบบถาวรไปเลย ซึ่งบางกรณีก็อาจจะเกิดได้ตั้งแต่แรกคลอดหรือมาเป็นตอนหลัง

แต่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นตอนหลังมากกว่า สาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากประสาทหูเสื่อมตอนที่อายุมากขึ้น หรือการได้ยินเสียงดังเป็นเวลานาน

อาการหูหนวกจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ได้ของผู้ที่เจออาการนี้ได้  ถ้าหากมีอาการเกี่ยวกับการได้ยิน ไม่ว่าจะข้างหนึ่งหรือเป็นพร้อมกันทั้งสองข้าง ต้องรีบพบหมอเพราะจะได้มีโอกาสกลับมาเป็นปกติ อาการหูหนวกจะค่อยๆ แสดงอาการ

จึงทำให้ผู้ป่วยหลายคนไม่รู้ตัว อาการที่พบบ่อยของอาการนี้ คือ ได้ยินเสียงไม่ชัดเจน ทำให้ไม่เข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูด การได้ยินเสียงเริ่มลำบากขึ้น ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์

ไม่ได้ยินแม้เสียงประตู จนไม่สามารถหาที่มาของเสียงได้  เวลาจะทำอะไรก็ต้องใช้เสียงดังกว่าปกติ อาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเครียด และไม่ชอบการที่จะเข้าไปร่วมวงสนทนากับคนอื่นสักเท่าไหร่ ผู้ป่วยจะมีอาการเสียงดังในหู หูอื้อ ซึ่งอาการเหล่านี้จะทำให้สูญเสียการได้ยิน

ไม่เพียงแค่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่มีอาการหูหนวก แต่อาการหูหนวกสามารถเกิดขึ้นได้ในเด็กทารก สังเกตได้จากเมื่อเกิดเสียงเด็กจะไม่หันไปตามเสียง เด็กไม่พูดแม้จะมีอายุหนึ่งขวบแล้วก็ตาม เด็กจะตอบสนองเมื่อมองเห็นแต่จะไม่ตอบสนองเวลาที่ถูกเรียกชื่อ เด็กจะไม่มีอาการผวาหรือตกใจเมื่อเกิดเสียงดัง เด็กจะไม่ได้ยินเสียงทั้งหมด

อาการที่พบในเด็กคือจะเป็นคนพูดช้า เมื่อเด็กได้ยินการพูดก็จะต้องให้พูดซ้ำอีกรอบ เด็กมักจะพูดเสียงดัง ฟังเพลงหรือดูทีวีเสียงดังหากพบว่าตนเองหรือเด็กมีปัญหาการได้ยินควรรีบไปพบแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *