ลักษณะเสาเข็มเจาะ

ลักษณะเสาเข็มเจาะ

ลักษณะเสาเข็มเจาะ

ลักษณะ เสาเข็มเจาะ และการทำงานของเสาเข็มมีการทำงานที่แตกต่างกันออกไป เสาเข็มเจาะระบบ แห้ง ใช้วิธีเจาะ โดยระบบสามขา ใช้เครื่องจักรสําหรับ ยกตุ้มตอก(Percussion rig) และเจาะเอาดินออก จนถึงระดับที่
ต้องการ  ขุดหลุมเจาะด้วยปลอกเหล็ก (Casing)  ป้องกันดินพัง  หลังจากนั้น เสริมเหล็กในหลุมเจาะ   จนเทคอนกรีตจนเต็มหลุมเจาะ  ขณะเดียวกันค่อย ๆ ถอนปลอกเหล็กออก   กลับขึ้นมาระบบนี้ เหมาะสําหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก   เพราะมีข้อจํากัดเรื่องความยาว ของเสาเข็ม     ส่วนเสาเข็มเจาะระบบเปียกนั้นใช้เครื่องเจาะดินแบบสว่านขนาดใหญ่  หรือใช้ระบบสามขา และใช้สารละลาย Bentonite เพื่อป้องกัน  ดินรอบหลุมเจาะพังทลายก่อนที่จะเสริมเหล็กและเทคอนกรีต สารละลาย Bentonite อาจหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก โดยนำมากรองและใช้ได้ต่อ

เสาเข็มเจาะแบบไมโครไพล์  (Micro Pile)

เป็นเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 เซนติเมตร จะใช้เทคนิคต่างระบบอื่น ๆ เช่นการเทคอนกรีต จะใช้ท่อเหล็กเสียบไปในหลุมเจาะแล้วเทคอนกรีต โดยสูบอัด(Pump)  ลงไปในท่อเหล็กด้วยแรงดัน ขนาดสูง (Grouting) มีราคาแพงกว่าเสาเข็มเจาะระบบแห้ง จึงไม่นิยม แต่ด้วยวิธีการก่อสร้างที่ต้องการพื้นที่น้อยและสะอาด  กว่าเสาเข็มเจาะระบบแห้ง จึงเหมาะสําหรับงานที่มีข้อจํากัดเช่นต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคาร นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีเสาเข็มเจาะแบบพิเศษได้แก่ Barrette ซึ่งเหมือนกับเสาเข็มเจาะระบบเปียกเพียงแต่มีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมรูปกากบาทรูปตัว H ตัว L หรือรูปตัว T ก็ได้ทั้งนี้เนื่องจากใช้ Clamp shell (หรือ Grab bucket)ลักษณะคล้ายก้ามปูขุดและตักดินขึ้นมาเท่านั้น

 

 

อ่านต่อได้ที่ tua635.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *