ถั่งเช่าสีทองและสาร Cordycepin แก้มะเร็งปากมดลูก ?

ถั่งเช่าสีทองและสาร Cordycepin แก้มะเร็งปากมดลูก ?

ถั่งเช่าสีทองและสาร Cordycepin แก้มะเร็งปากมดลูก ?

การค้นคว้ามาอย่างยาวนานได้พบว่า ภายในถั่งเช่าสีทองนั้นมีสารหลักคือสาร Cordycepin เป็นสารที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์ที่หลากหลาย  และเป็นสาระสำคัญที่มีมากในถั่งเช่าสีทอง  โดยทางเภสัชวิทยาได้พบว่า สาร Cordycepin นี้มีสรพพคุณที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเซลล์มะเร็งบริเวณปากมดลูก  หรือที่เรียกกันว่ามะเร็งปากมดลูก  โดยสาร Cordycepin นี้จะไปทำการลดการแพร่กระจายตัวของเซลล์มะเร็ง ช่วยยืดเวลาในการแพร่กระจายตัวที่ชัดเจน  ตามรายงานทางเภสัชวิทยากล่าวไว้ว่า  ผู้ป่วยที่ได้รับสารนี้ควบคู่ไปกับการรับรังสีตามปกติ มีโอกาสหายขาดสูงกว่าผู้ได้รับการฉายรังสีทั่วไป

มะเร็งปากมดลูกมีกี่ระยะ

ระยะที่หนึ่ง  คือ จะมีมะเร็งที่บริเวณปากมดลูกเพียงอย่างเดียวยังไม่มีการลุกลาม

ระยะที่สอง คือ มะเร็งจะเริ่มลุกลามไปที่ช่องคลอดส่วนบน

ระยะที่สาม คือ มะเร็งลุกลามไปยังผนังอุ้งเชิงกราน มีการกดทับท่อไต ทำให้ไตเสื่อม

ระยะที่สี่ ระยะลุกลามสู่อวัยวะอื่นๆที่อยู่ข้างเคียง

จะเห็นได้ว่าหากทำการรักษาโดยการฉายรังสีพร้อมกับได้สาร Cordycepin ช่วยร่วมด้วยนั้นมีส่วนช่วยรักษามะเร็งในระยะลุกลามได้

ที่มา : https://www.ถั่งเช่าสีทองออนไลน์.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *