ดับเพลิง BF2000 15 ปอนด์

ถังดับเพลิง สีเขียว

ถังดับเพลิง สีเขียว BF2000 Halotron

ถังดับเพลิง สีเขียว BF2000 Halotron สารสะอาด NON-CFC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *