ความจำกัดของแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

ความจำกัดของแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

เมื่อจำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังก็ต้องมีการเลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยส่วนใหญ่แล้วคนจะชอบเครื่องช่วยฟังที่มีขนาดเล็ก เพราะเครื่องขนาดเล็กจะหลบได้ดี คนมองไม่เห็น แต่ข้อจำกัดมันก็มี คือ เครื่องขนาดเล็กกำลังขยายก็จะน้อย

คนที่ช่องหูเล็กก็จะใสไม่ได้ เพราะถ้ามันเล็กเกินไปตัววงจรที่ใส่เข้าไปในเครื่องช่วยฟังก็จะเข้าไม่ได้ ข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งของเครื่องช่วยฟังก็คือแบตเตอรี่ เพราะแบตเตอรี่ของเครื่องช่วยฟังจะมีขนาดเล็กมาก แบตเตอรี่ 1 ก้อนจะใช้ได้ประมาณ 5-6 วันก็จะหมดก็ต้องเปลี่ยนใหม่

ในขณะที่แบตเตอรี่มีราคาเท่ากันทุกขนาด ดังนั้นถ้าใครชอบที่จะใช้เครื่องช่วยฟังที่มีขนาดเล็กก็ต้องคำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่ด้วย ในขณะที่ก้อนโตนั้นอยู่ได้ 3-4 อาทิตย์ ก็คือเสียบไปตลอดทั้งวันอาจจะเอาออกแค่ตอนนอนก็พอ

จะเห็นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการใช้และความเหมาะสมของการใช้งาน และก่อนที่จะมีการใส่เครื่องช่วยฟังนั้น ตัวผู้ป่วยก็จะต้องมีการเตรียมตัวเข้ามาตัวการได้ยินก่อนทุกครั้งที่จะมีการใส่เครื่องช่วยฟัง จะมีนักแก้ไขการได้ยินที่จะทำการประเมินการได้ยินว่าอยู่ในระดับปกติหรืออยู่ในระดับผิดปกติ

พอเสร็จขั้นตอนนี้คนไข้ก็ต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางตรวจอีกทีหนึ่ง เพื่อพิจารณาว่าอาการที่หูไม่ได้ยินนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรจะได้รักษาได้ตรงจุด เช่น ถ้ามีอาการหูดับไปเมื่อหนึ่งอาทิตย์ก่อนก็จะไม่ใช่กรณีที่จะต้องใส่เครื่องช่วยฟัง และจะต้องมีการตรวจและวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางก่อน จนกระทั่งสิ้นสุดการรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นถึงจะใส่เครื่องช่วยฟัง

เพราะฉะนั้นเวลาที่ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าให้ใส่เครื่องช่วยฟังคนไข้ก็จะมาพบนักแก้ไขการได้ยิน มารับทราบข้อมูลว่าหูเสียเป็นยังไง เกิดจากอะไร และต้องมีขั้นตอนแก้ไขหรือรักษาอย่างไรบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *