ข้อแนะนําการใช้แบตเตอรี่ที่ใช้กับวิทยุสื่อสาร แบบมือถือ

ข้อแนะนําการใช้แบตเตอรี่ที่ใช้กับวิทยุสื่อสาร แบบมือถือ

ข้อแนะนําการใช้แบตเตอรี่ที่ใช้กับวิทยุสื่อสาร แบบมือถือ

ส่วนมากบรรจุในกล่องพลาสติกเป็นระเบียบเรียบร้อยมีแบบถอดได้ทีละก้อนและก็แบบสําเร็จรูปส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ซึ่งสามารถประจุไฟใหมได้ซึ่งมีข้อควรทราบและยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ชุดแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ห้ามให้ตกน้ําหรือขั้วบวก-ลบ ลัดวงจรถึงกัน
2. เครื่องชาร์จที่ใช้ประจุไฟให้กับแบตเตอรี่ควรที่จะใช้ของที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งควรจะใช้งานจนกระทั่งแบตเตอรี่หมดพลังงานแล้วจึงนําไปชาร์จให้เต็มแล้วนํากลับมาใช้งานอีก
3. ไม่สมควรชาร์จแล้วเก็บทิ้งเอาไว้โดยไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานานๆบางทีอาจทําให้แบตเตอรี่เสียหายได้
4. ไม่ควรเก็บเอาไว้ในที่ร้อนจัดหรือโยนเข้ากองไฟเพราะว่าจะทำให้เกิดมลภาวะ
5. ถ้าหากไม่ใช้เครื่องวิทยุสื่อสารเป็นระยะเวลานานนับเป็นเวลาหลายวันควรจะถอดแบตเตอรี่แยกจากตัวเครื่องเก็บไว้ห่างกันเพราะว่าไอระเหยของสารเคมีในแบตเตอรี่จะเข้าไปทําลายแผงวงจรด้านในเครื่องได้ที่ว่าเครื่องตั้งไว้เฉยๆมิได้ใช้ทําไมถึงเสียก็สาเหตุนี้แหละ

ขอขอบคุณบทความจาก : https://amr.co.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *