การเพาะเห็ดฟาง ตามแนวทาง เกษตรพอเพียง

การเพาะเห็ดฟาง ตามแนวทาง เกษตรพอเพียง

เรียกได้ว่าเป็นพืชเกษตรที่มีราคาผลตอบแทนสูง เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ ไร้ปัญหาเรื่องของการขาดทุนในการเพาะเลี้ยงหรือผลผลิตที่ราคาตกต่ำเลยทีเดียวสำหรับ “การเพาะเห็ดฟางขาย” แต่ทั้งนี้การที่การเพาะเห็ดฟางให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจ และศึกษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดเชิงทฤษฎีรวมไปถึงใช้ประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงที่มากในระดับหนึ่ง ซึ่งถ้าหากว่ามีสิ่งเหล่านี้และเตรียมพร้อมได้มากที่สุดนั้นก็สามารถที่จะเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ที่คุ้มค่า สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างฐานะทางเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยทีเดียว
เศรษฐกิจพอเพียง

เห็ดฟาง เป็นพืชเพาะเลี้ยงที่สามารถเก็บผลผลิตได้ในระยะเวลาสั้นๆ อยู่ที่ประมาณ 15 – 20 วัน จากนั้นก็สามารถที่จะเก็บดอกเห็ดเพื่อเตรียมจำหน่ายได้เลย ดอกเห็นฟาง สามารถขายได้ในราคาดีมาก มีตลาดรองรับที่แน่นอนเนื่องจากการเพาะเห็ดฟางมีอัตราเติบโตของผลผลิตต่ำกว่าการเติบโตของผู้บริโภค กล่าวคือ เห็ดฟางเป็นที่ต้องการอยู่เสมอและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง ซึ่งเหตุผลที่การเพาะเห็ดฟางได้รับผลตอบแทนดีก็คือ กำไรเมื่อหักค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุเพาะ ค่าอุปกรณ์ ค่าหัวเชื้อ ค่าเชื้อเพลิงรวมไปถึงค่าแรงงาน และอื่นๆ ก็จะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 50 – 70 % เลยทีเดียว โดย้าหากคิดราคาเฉลี่ยนั้นสามารถที่จะขายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ 65 – 70 บาท และในบางช่วงราคาสามารถพุ่งสูงได้ถึง 90 – 100 บาท เลยทีเดียว
เกษตรพอเพียง

สำหรับการเพาะเห็ดฟางนั้นจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งถ้าหากคุณต้องการเพาะเลี้ยงเพื่อขายในเชิงการค้า จะต้องเพาะเลี้ยงในรูปแบบโรงเรือน ที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และใช้พื้นที่ได้จำกัด ซึ่งในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝนนั้น ผลผลิตของเห็ดฟางจะดีกว่าการเพาะเห็ดฟางในรูปแบบอื่นๆ ส่งผลทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีและสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่ราคาเห็นฟางจะพุ่งสูงจนถึงกิโลกรัมละ 90 – 100 บาทเลยทีเดียว

ซึ่งต้องบอกเลยว่าการเพาะเห็ดฟางนั้นเป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคงในระดับหนึ่ง มีรายได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ถ้าคุณมีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเลี้ยงมาเป็นอย่างดี มากไปด้วยประสบการณ์ รับรองเลยว่าจะไม่มีการขาดทุนอย่างแน่นอน และได้ปฏิบัติตนมาแนวทางเกษตรพอเพียงอีกด้วย

ขอบคุณที่มา https://www.kasetpopeng.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *