ขั้นตอนการทำงานเสาเข็มเจาะ

ขั้นตอนการทำงานเสาเข็มเจาะ

ขั้นตอนการทำงานเสาเข็มเจาะ ตอนที่ 1

การทำเสาเข็มเจาะและการใส่ Casing เมื่อตั้ง Tripod เข้าตรงศูนย์เสาเข็มเจาะที่กำหนดแล้ว   ให้ใช้ Bucket เจาะนำเป็นรูลึกประมาณ 1.20-1.50 เมตร.   แล้วนำ Casing ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 1.40 ม. ต่อกัน ด้วยระบบเกลียว   ตอกลงไปในรูเจาะในแนวดิ่ง    จนลึกถึงระดับชั้นดินแข็งปานกลาง (Medium  Clay)    ที่พอเพียงที่จะป้องกันการพังทลายของชั้นดินอ่อนและน้ำใต้ดิน  ไว้ได้ จากนั้นใช้ Bucket ขุดเจาะเอาดินออกจนถึงชั้นดินดาน  ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครมักจะอยู่ที่ความลึกประมาณ 18.0 -21.0 ม.  ถ้าต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ราว 10-15 เมตร ยกเว้นจังหวัดที่เป็นภูเขาหรือมีภูเขามาก จะอยู่ไม่เกิน 10 เมตร โดยประมาณ ทั้งนี้ควรเรียกใช้บริการเจาะสำรวจอีกครั้ง เพื่อให้วิศวกรคำนวณการรับน้ำหนักและเซ็นเอกสารรับรองพร้อมใบ กว. เพื่อยืนยันการคำนวณอีกครั้งก่อนการออกแบบ เพื่อให้ได้ทราบสภาพชั้นดินพร้อมคำนวณการออกแบบ และวางแผนเพื่อเตรียมตัวเลือกใช้เสาเข็มเจาะได้   เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างตลอดจน เพื่อป้องกันปัญหา อาคารทรุด หรือแตกร้าวได้ในอนาคต  จะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่บานปลายในภายหลัง และที่สำคัญที่สุด คือเรื่องความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

 

เครดิต        tua635.com

 

เสาเข็มเจาะ
รับจ้างเหมาทำเสาเข็มเจาะ.แห้ง/เปียกราคาสบายๆ ด้วยรถเจาะดินไฮโดรลิคตีนตะขาบ หรือ หกล้อ และ 3 ขา ทียูอัมรินทร์ บจก. ติอต่อ : 02 416 8153 02 416 8154 โทรสาร : 02 416 8155 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-4642-4635

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *