การทดสอบเสาเข็มเจาะ

การทดสอบเสาเข็มเจาะ

                        วันนี้ฤดูฝนเริ่มเข้ามาแล้ว การทำงานเริ่มลำบาก ต้องแข่งกับฝนอีก เลยจะมาเล่าเรื่อง การทดสอบเสาเข็มเจาะ ในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ หรือ เสาเข็มเจาะ รับน้ำหนัก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้
1. ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักแบบ ( Proof Tests ) วิธีนี้จะเป็นการทดสอบว่าเสาเข็มเจาะที่ออกแบบไว้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกของสิ่งปลูกสร้าง ตามแนวแกนหรือทางด้านข้างตามที่ประมาณไว้
2. ทดสอบความสามารถถ่ายแรงกับชั้นดิน ( Load Transfer Tests ) จะเป็นการทดสอบเพื่อวัดค่าความต้านทาน ที่ผิวและที่ปลายเสาเข็มเจาะบทความนี้เป็นหลักการคร่าวของเสาเข็มเจาะ รับน้ำหนักหากมีข้อสังสัยติดต่อสอบถามวิศกรผู้คุมงานของท่าน

 

 

 

เครดิต tua635.com

 

เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *